11,290 บาท 1,129 บาท x 10 เดือน
10,990 บาท 1,099 บาท x 10 เดือน
10,990 บาท 1,099 บาท x 10 เดือน
10,990 บาท 1,099 บาท x 10 เดือน