4,100 บาท 1,367 บาท x 3 เดือน
1,890 บาท
2,450 บาท 630 บาท x 3 เดือน