6,800 บาท
8,500 บาท 1,134 บาท x 6 เดือน
5,200 บาท
6,500 บาท 867 บาท x 6 เดือน
3,420 บาท
3,800 บาท 1,710 บาท x 2 เดือน