8,100 บาท
9,750 บาท 1,350 บาท x 6 เดือน
1,498 บาท 500 บาท x 3 เดือน
1,498 บาท 500 บาท x 3 เดือน
1,498 บาท 500 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน
1,298 บาท 433 บาท x 3 เดือน