9,900 บาท
13,500 บาท 3,300 บาท x 3 เดือน
1,980 บาท
2,980 บาท 660 บาท x 3 เดือน