12,500 บาท
15,500 บาท 1,250 บาท x 10 เดือน
3,990 บาท
6,980 บาท 1,330 บาท x 3 เดือน