13,900 บาท 1,390 บาท x 10 เดือน
5,690 บาท 949 บาท x 6 เดือน
5,490 บาท
6,990 บาท 1,830 บาท x 3 เดือน
3,990 บาท 1,330 บาท x 3 เดือน
3,490 บาท
4,490 บาท 1,164 บาท x 3 เดือน
2,790 บาท
3,590 บาท 930 บาท x 3 เดือน
2,490 บาท
2,990 บาท 830 บาท x 3 เดือน