9,980 บาท
17,435 บาท 3,327 บาท x 3 เดือน
3,200 บาท 534 บาท x 6 เดือน
1,700 บาท 567 บาท x 3 เดือน