9,980 บาท
17,435 บาท 3,327 บาท x 3 เดือน
8,100 บาท
9,750 บาท 1,350 บาท x 6 เดือน