หากท่านไม่สามารถดู Promotion ได้ กรุณาคลิก web based email แสดงภาพของ web based email ที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อดูรายละเอียด